Gmina Osiek Jasielski

Wnioski ARiMR

 

Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych złożonego w roku 2017.

W 2018 roku w terminie od 15 lutego do 14 marca w przypadku, gdy dane z wniosku
i załączników do wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych na rok 2017 nie uległy zmianie, można zamiast Wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 złożyć Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017.

Oświadczenie może złożyć jedynie rolnik, który we wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o:

  • jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,
  • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),
  • wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),
  • premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).

Dodatkowo potwierdzi brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2017 roku i chce ubiegać się w 2018 roku o te same płatności co w roku 2017.

Oświadczenia nie może złożyć rolnik, który ubiegał się we wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 o inne płatności niż te wymienione powyżej.

Wydrukowane i wypełnione Oświadczenie, należy złożyć osobiście lub poprzez osobę trzecią, wyłącznie w wersji papierowej w biurze powiatowym ARiMR lub przesłać listownie (w tym przypadku za datę wpływu do ARiMR uznaje się datę stempla pocztowego).

Skuteczne złożenie Oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 i ubieganie się przez rolnika o płatności, o które ubiegał się w 2017 roku.

Oświadczenie można pobrać klikając (TUTAJ)

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl.