Gmina Osiek Jasielski

Zwrot podatku akcyzowego

 

Zwrot podatku akcyzowego w 2018 roku

Od 1 lutego będzie można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego. Okresy, kiedy można składać wnioski i z których mogą pochodzić faktury, to:

- od 1 do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego (wystawione w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.),

- od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi: 86,00 zł x ilość ha użytków rolnych. Stawka zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego to 1 zł. Limit zwrotu podatku na ha wynosi 86 zł.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

- 3 - 30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

- 1 - 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

gotówką w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także w Urzędzie Gminy.

Wniosek o zwrot podatku wraz z załącznikami nie podlega opłacie skarbowej.

Jeżeli w danym roku producent rolny wykorzysta cały roczny limit zwrotu podatku akcyzowego na podstawie złożonego wniosku w pierwszym terminie, to zbędne jest składanie przez niego kolejnego wniosku w drugim terminie.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Osieku Jasielskim, pok. 18 (II piętro) tel.: 13 442 00 05 wew. 23.