Gmina Osiek Jasielski

Informacja

 

Wójt Gminy Osiek Jasielski informuje o ogłoszeniu V i VI przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Osiek Jasielski, stanowiących mienie
Gminy Osiek Jasielski. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem.
Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Przestrzennej Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy, pokój nr 1,tel. 13 44 200 05.