Gmina Osiek Jasielski

Nabór wniosków o powierzenie grantów

 

 

Nabór wniosków o powierzenie grantów na zachowanie oraz promocję dziedzictwa lokalnego

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres naboru wniosków o powierzenie grantu:

Zachowanie oraz promocja dziedzictwa lokalnego

Termin składania wniosków o powierzenie grantu:

od 13 lipca 2017 r. do 11 sierpnia 2017 r.

Miejsce składania wniosków o powierzenie grantu:

Biuro Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja w Kołaczycach przy ul. Szkolnej 7 (przybudówka Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach).

Limit środków dostępnych w ramach naboru wniosku o powierzenie grantów:

 

200 000,00 zł

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków o powierzenie grantów znajdą Państwo w:

Ogłoszeniu 6/2017 - http://www.nowagalicja.pl/promocja/nabor-wnioskow-zachowanie-oraz-promocje-dziedzictwa-lokalnego/

 

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania

Nowa Galicja

Szkolna 7, 38-213 Kołaczyce

Specjalista ds. projektów

mgr Michał Różycki

tel. 515 205 894

www.nowagalicja.pl