Gmina Osiek Jasielski

ŚWIĘTO CHLEBA 2015

…...  Szacunek dla  chleba jest częścią naszego dziedzictwa kulturowego, opartego na symbolice, zwyczajach i obrzędach. Chleb odbija cały światopogląd ludowy. Przejawiał się w odziedziczonym po przodkach systemie wartości, obrzędach, wierzeniach, legendach, opowieściach, w sposobie postrzegania zjawisk naturalnych, wykonywanych zwykłych zajęć, w odpoczynku...... 

Tegoroczne Święto Chleba odbyło się 27 września w Osieku Jasielskim. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Kościele Parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Osieku Jasielskim. Uczestniczyły w niej władze parlamentarne, samorządowe i gminne oraz przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy.  Podczas  uroczystej mszy świętej, która  miała na celu wyrażenie szacunku do chleba, jako symbolu pożywienia, a także dostatku i pomyślności, zostały poświęcone bochny chleba, przyniesione przez przewodniczące  KGW.

Po mszy świętej pochód udał się do Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku Jasielskim, gdzie wszystkich powitał Wójt Gminy Osiek Jasielski Mariusz Pykosz oraz Przewodnicząca tamtejszego KGW Monika Mroczka. Część artystyczną zaprezentowali uczniowie Zespołu  Szkół  Podstawowych w Osieku Jasielskim z niezwykle barwnym programem artystycznym, ubogacającym tym samym program imprezy. Występ dzieci został przygotowany pod nadzorem Pań nauczycielek: Lucyny Pociask, Moniki Barańskiej, Sylwii Toropiły i Elżbiety Rojkowskiej.  Wójt gminy, jako  gospodarz uroczystości, podzielił chleb, który został rozdany między wszystkich  gości jako znak jedności, gościnności i obfitości. Gminne święto swoją obecnością zaszczycili Senator RP Alicja Zając oraz Poseł na Sejm RP Bogdan Rzońca. Wśród przybyłych gości byli również: proboszcz Parafii Osiek Jasielski ks. dziekan Jan Reczek, proboszcz Parafii Zawadka Osiecka ks. Bogdan Hahn, Dyrektor Banku Spółdzielczego w Bieczu  Marek Stój, Dyrektor Gimnazjum Integracyjnego Zofia Ciomcia,  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Osieku Jasielskim  Jan Ciurej, Sekretarz Gminy Sylwia Twardzik, Radny Powiatowy Andrzej Stachurski, Przewodniczący Rady Gminy Osiek Jasielski Daniel Socha wraz z Radnymi Gminnymi, Sołtysi poszczególnych sołectw gminy, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Antoni Marchewka, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej  Lidia Szarek,  Prezes Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych Akacja  Marta Łaba, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kultury Ludowej i Ziemi Jasielskiej Maria Kozłecka, a także Przewodnicząca Powiatowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich Maria Tomasik oraz Przewodnicząca KGW Zarzecze Jadwiga Chochołek. Patronat nad uroczystością ,,Święta Chleba” objęła  redakcja portalu i kwartalnika „mojeKGW”, gościła u nas Pani Paulina Boruń, zastępca redaktor naczelnej tegoż kwartalnika. 

 CHLEB!

Jesteś taki świeżuchny
i pachniesz z daleka,
swym smakiem i zapachem
kusisz każdego człowieka.

Dobre są placki, placuszki
dobre inne dania,
ale Ty – najlepiej smakujesz,
gdy siadamy do śniadania.

Były i takie czasy,
gdy brakowało ciebie
i śniłeś się po nocach
tańczący z gwiazdami po niebie.

I dziś prosimy Pana
i taką mamy nadzieję,
że zawsze z nami będziesz
na co dzień i na niedzielę.

A każdy Twój okruszek
kiedy upadnie na ziemię,
z szacunkiem podniesiemy –
pocałowawszy – zjemy!

Maria Tomasik – Przewodnicząca Powiatowej Rady KGW

Panie z KGW w Osieku Jasielskim przygotowały poczęstunek, a wspólnej biesiadzie towarzyszył zespół OKEY. Było to kolejne cykliczne wydarzenie w Gminie Osiek Jasielski, dzięki któremu wyrażamy swój szacunek do tradycji, tym świętem szanujemy chleb – symbol ciężkiej pracy. Podkreślamy jego wartość i znaczenie.

 DSC 3514

IMG 8918

str 1 2

str 5- 4

str 5- 5

str 5- 7

str 5 -2

str 5 - 1

str 5 - 3

str 6-1

str 6-2

str 6- 3

str 6- 4

str 6-  5

str 6

str 6 - 6

str  5-  6