Gmina Osiek Jasielski

Dzień Seniora w Mrukowej

23 sierpnia 2015 r. w sali Domu Ludowego w Mrukowej odbył się ,,Dzień Seniora ''. Spotkanie zorganizowane zostało dzięki zaangażowaniu tamtejszego Koła Gospodyń Wiejskich, Wójta Gminy Osiek Jasielski oraz Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych Akacja.

W uroczystym spotkaniu wzięli udział Seniorzy oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Mariusz Pykosz, Sekretarz Gminy Sylwia Twardzik, Przewodniczący Rady Gminy Daniel Socha, Radna Gminy Danuta Czajkowska, Sołtys miejscowości Mrukowa Marian Bors, Prezes Stowarzyszenia Marta Łaba oraz przedstawiciele OSP i Wspólnoty Rolno-Leśnej w Mrukowej. Uroczystość rozpoczęła Cecylia Nadymus – Przewodnicząca KGW w Mrukowej, która przywitała uczestników spotkania i złożyła wszystkim Seniorom życzenia. Następnie głos zabrał gospodarz gminy – Mariusz Pykosz, który podziękował Seniorom za trud włożony w wychowanie młodego pokolenia i podkreślił, iż obchodzenie takich uroczystości jest wyrazem szacunku dla najstarszych mieszkańców naszej małej ojczyzny. Nie zabrakło również pięknych życzeń, do których dołączył się Przewodniczący Rady Gminy.

Najstarszej spośród obecnych na uroczystości Seniorce Stefanii Mastaj oraz najstarszemu Seniorowi Mrukowej Bronisławowi Socha wręczono symboliczne upominki i odśpiewano gromkie sto lat. Spotkanie to było okazją do oderwania się od codziennych obowiązków oraz do wspólnych wspomnień i wesołej zabawy.        

005

014

016

029

 

033

048

050

057