Gmina Osiek Jasielski

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie
Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW), Fundacja Bieszczadzka oraz
Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja zapraszają na szkolenie
pn. „Promocja efektów realizacji PROW 2007-2013 oraz prezentacja nowego okresu
programowania PROW 2014-2020”.


Szkolenie skierowane jest do: pracowników instytucji samorządowych, radnych
samorządowych, członków Lokalnych Grup Działania, sołtysów, lokalnych liderów,
przedstawicieli organizacji pozarządowych, rolników oraz przedsiębiorców zainteresowanych
tworzeniem lub rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Zaproszenie

Program

Formularz zgłoszenia