Gmina Osiek Jasielski

Termin składania wniosków płatności bezpośrednich i obszarowych

doplaty

UWAGA ROLNIKU !


Informacja o terminie składania wniosków
Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz 2014-2020 będzie
można składać do dnia 15 czerwca 2015 r.
Takie wnioski można będzie jeszcze złożyć do dnia 10 lipca 2015 r., z tym, że
złożenie ich od 16.06.2015 r. do dnia 10.07.2015 r. skutkować będzie
pomniejszeniem płatności o 1 % za każdy dzień roboczy opóźnienia.
W 2015 r. zmiany do wniosków będzie można składać do dnia 15 czerwca 2015 r.
Ostateczny termin na złożenie zmian to 10 lipiec 2015 r.
Złożenie zmiany do wniosku w terminie od 16.06.2015 r. do dnia 10.07.2015 r.
skutkować będzie pomniejszeniem płatności, której dotyczy zmiana o 1 % za każdy
dzień roboczy opóźnienia.

Przepisy te mają zastosowanie także do płatności ONW, płatności rolnośrodowiskowych,
płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, płatności
ekologicznych, wypłaty pomocy na zalesianie.