Gmina Osiek Jasielski

Harmonogram wywozu odpadów 2015

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW

GMINA OSIEK JASIELSKI ROK 2015

Osiek Jasielski;  Świerchowa; Zawadka; Załęże;

 

Odbiór   segregowanych odpadów komunalnych   (worki   kolorowe)

Odbiór zmieszanych   odpadów   komunalnych   (worki   czarne)

   

09.I;      13.II;     13III;     10.IV;    15.V;    12.VI;

10.VII;      07.VIII;     04.IX;     02.X;    13.XI;    11.XII; 

         

Proszę  o  wystawienie  worków do godz. 700 w  widocznym miejscu.

Worki zostaną odebrane w dniu wystawienia lub w dniu następnym do godz. 2100

 

W dniach 10.04.2015r. i 04.09.2015r. odbiór odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych, odpadów ulegających biodegradacji, baterii, przeterminowanych leków, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

GMINA OSIEK JASIELSKI  ROK 2015

HARMONOGRAM   WYWOZU

ODPADÓW KOMUNALYCH

Czekaj; Mrukowa; Pielgrzymka; Samoklęski

 

Odbiór  segregowanych odpadów komunalnych   (worki   kolorowe) Odbiór   zmieszanych odpadów   komunalnych   (worki   czarne)

                   

 23.I;      27.II;     27.III;     24.IV;    29.V;    26.VI;

24.VII;      21.VIII;     18.IX;     16.X;    27.XI;    28.XII;

                  

Proszę  o  wystawienie  worków do godz. 700 na pobocze drogi dojazdowej do posesji.

Worki zostaną odebrane w dniu wystawienia lub w dniu następnym do godz. 2100

 

W dniach  24.04.2015r. i 18.09.2015r. odbiór odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych, odpadów ulegających biodegradacji, baterii, przeterminowanych leków, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.