Gmina Osiek Jasielski

I SESJA RADY GMINY W OSIEKU JASIELSKIM KADENCJI 2014-2018

I SESJA RADY GMINY W OSIEKU JASIELSKIM KADENCJI 2014-2018

W dniu 01.12.2014 r. o godzinie 1700 odbyło się I posiedzenie Rady Gminy w Osieku Jasielskim kadencji 2014 – 2018, zwołane przez Komisarza Wyborczego w Krośnie. Otwarcia inauguracyjnej sesji dokonał najstarszy wiekiem radny Pan Albin Wierdak, który poprowadził sesję do momentu wyboru nowego przewodniczącego Rady. Następnie przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Osieku Jasielskim Pani Stefania Cyran wręczyła zaświadczenia o wyborze nowo wybranym radnym oraz Panu Mariuszowi Pykoszowi obejmującemu po raz trzeci funkcję Wójta Gminy Osiek Jasielski. Po otrzymaniu zaświadczeń przyszedł czas na złożenie uroczystych ślubowań przez Radnych oraz Wójta Gminy.

Skład Rady Gminy w Osieku Jasielskim kadencji 2014 – 2018:

1. Władysław Świątek,
2. Krzysztof Kiciliński,
3. Piotr Wojdacz,
4. Janusz Brączyk,
5. Daniel Żarnowski,
6. Danuta Czajkowska,
7. Daniel Socha,
8. Tomasz Źrebiec,
9. Albin Wierdak,
10. Tadeusz Gumienny,
11. Henryka Gumienna,
12. Stanisław Mastej,
13. Kazimierz Wygonik,
14. Marek Kiełbasa,
15. Zbigniew Mróz.

Kolejnym etapem było głosowanie tajne nad wyborem przewodniczącego Rady Gminy
w Osieku Jasielskim, którym został Radny Daniel Socha.
Rada Gminy dokonała również wyboru stałych komisji rady, które ukonstytuowały się następująco:

Komisja budżetowa:
1. Piotr Wojdacz – przewodniczący komisji,
2. Stanisław Mastej,
3. Henryka Gumienna,
4. Danuta Czajkowska,
5. Janusz Brączyk,
6. Tomasz Źrebiec,

Komisja rewizyjna:
1. Albin Wierdak – przewodniczący komisji,
2. Krzysztof Kiciliński,
3. Kazimierz Wygonik,
4. Tadeusz Gumienny,

Na zakończenie sesji Wójt Gminy podziękował radnym za dotychczasową współpracę, szczególne słowa podziękowania skierował do Pana Piotra Wojdacza – Przewodniczącego Rady Gminy dwóch ostatnich kadencji. Wójt pogratulował również wszystkim radnym, oraz nowemu przewodniczącemu Rady Gminy i członkom poszczególnych komisji.
Wyraził również głęboką nadzieję, iż w rozpoczynającej się kadencji wszyscy będą współpracować na rzecz dalszego rozwoju Gminy Osiek Jasielski.

 

s1

s2

s3

s4

s5

s6

s7