Gmina Osiek Jasielski

Ogłoszenie o powierzeniu realizacji zadania publicznego

FB.524.6.2014                                                                                                            Osiek Jasielski 12-08-2014 rok

 

 

OGŁOSZENIE O POWIERZENIU REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

 

                      Działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) ogłaszam ofertę organizacji pozarządowej: STOWARZYSZENIE ,,AKACJA” na realizację zadania publicznego pn.: ,,WAKACJE NA SPORTOWO – REKREACJA PLUS ANIMACJA”. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

                                                                             Wójt

                                                                             Mariusz Pykosz

Oferta