Gmina Osiek Jasielski

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, Priorytet V Innowacje Społeczne, Konkurs nr FERS.05.01-IZ.00-00

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, Priorytet V Innowacje Społeczne, Konkurs nr FERS.05.01-IZ.00-002/24 skalowanie innowacji społecznej pn. „Wygrana rodzina”.

Ogłoszenie_Konkurs nr FERS.05.01-IZ.00-002/24 skalowanie innowacji społecznej pn. "Wygrana rodzina".

Regulamin_Konkurs nr FERS.05.01-IZ.00-002/24 skalowanie innowacji społecznej pn. "Wygrana rodzina".