Gmina Osiek Jasielski

Kolejna inwestycja w Gminie Osiek Jasielski

Wójt Gminy Osiek Jasielski Andrzej Stachurski podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Budowlanym „BUDOMET” Blizne na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Osieku Jasielskim”.

 W ramach zadania planuje się:

-demontaż istniejącej stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami,

- rozebranie istniejących okładzin posadzek do poziomu istniejącej gładzi cementowej,

- skucie warstw posadzkowych do wymaganych głębokości w miejscach obniżenia poziomu posadzki,

- demontaż instalacji wod - kan wraz z sanitariatami,

- skucie starej glazury ze ścian,

- roboty posadzkowe,

- roboty malarskie,

- okładziny ścian z płytek ceramicznych.

 

Całkowita wartość inwestycji wynosi 196.800,00 zł. Na  realizację tego zadania Gmina Osiek Jasielski pozyskała środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 151.928,00 . W budżecie Gminy zabezpieczono środki na ten cel w kwocie 44.872,00 zł.

Realizacja zadania nastąpi w terminie do 16 grudnia 2023 roku.