Gmina Osiek Jasielski

Gmina Osiek Jasielski pozyskała środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości

W dniu 2 czerwca 2023 roku Andrzej Stachurski – Wójt Gminy Osiek Jasielski  przekazał sprzęt gastronomiczny dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Osiek Jasielski o łącznej wartości 20.000,00 zł.

Do projektu przystąpiło cztery  KGW z terenu Gminy Osiek Jasielski:

  1. Koło Gospodyń Wiejskich w Osieku Jasielskim
  2. Koło Gospodyń Wiejskich w Załężu
  3. Koło Gospodyń Wiejskich w Czekaju
  4. Koło Gospodyń Wiejskich w Pielgrzymce

Warunkiem otrzymania  dofinansowania był wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz organizacja  wydarzenia lub akcji, której tematyka będzie związana z przeciwdziałaniem przestępczości.

 Dzięki realizacji zadania dzieci i młodzież, a także ich rodzice i opiekunowie z terenu Gminy Osiek Jasielski mogą uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych przez KGW. Z uwagi na realizację różnego rodzaju warsztatów kulinarnych niezbędny był zakup sprzętu kuchennego i wyposażenia dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz zakup produktów spożywczych. Praca z uczestnikami podczas warsztatów to szansa na propagowanie zdrowego stylu życia i zdrowego współzawodnictwa. Inwestycja w rozwój Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Osiek Jasielski to działalność na rzecz dzieci, młodzieży, a także mieszkańców Gminy, mające na celu rozwijanie poczucia wspólnoty oraz więzi międzypokoleniowej.

 Każdy sprzęt został oznaczony logiem Ministerstwa Sprawiedliwości i Funduszu Sprawiedliwości oraz tekstem „Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.