Gmina Osiek Jasielski

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Rzeszowie dla OSP z terenu Gminy Osiek Jasielski

W ramach "Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z ternu naszej gminy otrzymały dofinansowanie

Celem programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek OSP w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych , których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

  1. Ochotnicza Straż Pożarna w Mrukowej otrzymała 11 000,00 zł
  2. Ochotnicza Straż Pożarna w Pielgrzymce otrzymała 12 150,00 zł
  3. Ochotnicza Straż Pożarna w Samoklęskach otrzymała 12 150,00 zł
  4. Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadce Osieckiej otrzymała 12 150,00 zł