Gmina Osiek Jasielski

Otwarcie domu ludowego - na tę chwilę mieszkańcy Załęża czekali 10 lat.

Sobota, 20 maja 2023 r. na trwałe zapisze się w historii Załęża. Tego dnia mieszkańcy mogli świętować otwarcie domu ludowego. Na tę chwilę czekali całą dekadę. Pierwsze przedsięwzięcia poczyniono w 2013 roku.

Uroczystość otwarcia została połączona z piknikiem rodzinnym z licznymi atrakcjami, aby mieszkańcy z całymi rodzinami mogli wspólnie świętować to wydarzenie. Nie lada gratką była wystawa lokalnych artystów – mieszkańców Załęża: Pana Antoniego Bolka i Pana Kazimierza Dzika.

W uroczystości udział wzięli politycy, samorządowcy, mieszkańcy Gminy. Po powitaniu gości Pani Barbara Brągiel przedstawiła historię powstania domu ludowego, a także jak przebiegały poszczególne etapy rozbudowy i modernizacji budynku. Następnie  ksiądz proboszcz tutejszej parafii Marian Drozd dokonał aktu poświęcenia.

Andrzej Stachurski Wójt Gminy Osiek Jasielski w swoim przemówieniu zaznaczył,  że realizacja tej inwestycji była możliwa dzięki dobrej współpracy Pana Kazimierza Wygonika sołtysa wsi, Pana Piotra Kurcza radnego  oraz Rady Gminy , na czele z Przewodniczącym Panem Piotrem Wojdaczem. Całość inwestycji opiewa na kwotę 1.730.801,80 zł, z czego w    latach 2019-2023 wydatkowano  1.114.358,20 zł, w tym pozyskano środki w wysokości 500.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 Przy tej   okazji Wójt Gminy złożył podziękowania: Pani Alicji Zając Senator RP, Pani Marii Kurowskiej Poseł RP, Panu Bogdanowi Rzońcy na ręce Pani Kamili Cholewiak-Kiczek, Panu Wojciechowi Zającowi Wiceprzewodniczącemu Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Panu Adamowi Pawlusiowi Staroście Jasielskiemu za wszelką pomoc i zaangażowanie  w rozwój Gminy Osiek Jasielski, a przede wszystkim podziękował Sołtysowi, Radnym, KGW, strażakom, artystom, dzieciom i młodzieży oraz  wszystkim, którzy pomagali przy przygotowaniach do tej uroczystości.

W dowód wdzięczności Pani Barbara Brągiel – Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Załężu i Pan Piotr Kurcz Radny Rady Gminy Osiek Jasielski w imieniu Pana Sołtysa i mieszkańców Załęża podziękowali Panu Andrzejowi Stachurskiemu Wójtowi Gminy oraz całej Radzie Gminy Osiek Jasielski za zaangażowanie, wszelki trud  włożony w dokończenie tak ważnej dla miejscowości inwestycji wręczając pamiątkową rzeźbę wykonaną przez Pana Antoniego Bolka.

Uroczystość uświetniły występy dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Kostki oraz młodzieży z Załęża wraz z kapelą Narvani.