Gmina Osiek Jasielski

Podpisanie umów na realizacje zadania pn. Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z modernizacją oświetlenia drogowego na terenie Gminy Osiek Jasielski w formule „zaprojektuj i wybuduj”

W dniu 9 maja 2023 roku Wójt Gminy Osiek Jasielski Andrzej Stachurski podpisał umowy z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych spółka z o.o w Jaśle na zadania inwestycyjne w ramach projektu pt. Modernizacja infrastruktury drogowej wraz  z modernizacją oświetlenia drogowego na terenie Gminy Osiek Jasielski w formule „zaprojektuj i wybuduj” współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Umowa na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Osiek Jasielski w formule „ zaprojektuj i wybuduj”  polegać będzie na przebudowie dróg gminnych na terenie Gminy Osiek Jasielski wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej oraz uzyskaniem stosownych pozwoleń. Całkowita wartość inwestycji wynosi 4 332 060,00zł.  Realizacja tego zadania możliwa jest dzięki pozyskaniu przez Gminę Osiek Jasielski  dofinansowania w kwocie 3 899 500,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, wkład własny Gminy to  kwota 432 560,00 zł.

Umowa na zadanie inwestycyjne pn.  Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Osiek Jasielski w formule „ zaprojektuj i wybuduj” polegać będzie na rozbudowie istniejącego oświetlenia drogowego w poszczególnych miejscowościach, budowie odcinków napowietrznej linii oświetlenia drogowego lub odcinków linii kablowej w miejscach niebezpiecznych i zjazdach. Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 439 100,00 zł.  Realizacja tego zadania możliwa jest dzięki pozyskaniu przez Gminę Osiek Jasielski dofinansowania w kwocie 1 100 000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych , wkład własny Gminy to kwota 339 100,00 zł.