Gmina Osiek Jasielski

Spotkanie informacyjne o zasadach programu "Czyste Powietrze"

Wójt Gminy zaprasza mieszkańców Gminy Osiek Jasielski na spotkanie informacyjne o zasadach programu „Czyste Powietrze”, które odbędzie się 28 marca 2023 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Gminy Osiek Jasielski (biuro Punktu konsultacyjno-informacyjnego Czyste Powietrze) organizowane w ramach funkcjonującego punktu konsultacyjno-informacyjnego.

 


Podczas spotkania omówione zostaną zagadnienia dotyczące zakresu wsparcia, rodzaju przedsięwzięć kwalifikujących się do dofinansowania, wysokości udzielanych dotacji oraz docelowej grupy beneficjentów.