Gmina Osiek Jasielski

KRUS - przypomina

Gdy ulegniesz wypadkowi przy pracy rolniczej, zgłoś to zdarzenie do najbliższej placówki terenowej Kasy jak najwcześniej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia jego zaistnienia.

Zgłoszenia wypadku możesz dokonać osobiście lub za pośrednictwem innej osoby, bezpośrednio w siedzibie KRUS lub za pośrednictwem poczty, telefonicznie albo pocztą elektroniczną.

Więcej informacji w załącznikach.

Załącznik 1
Załącznik 2