Gmina Osiek Jasielski

Informacja - Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Osieku Jasielskim

Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Osieku Jasielskim zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Osiek Jasielski, którzy mają ukończone 18 lat o udział w ankiecie internetowej. Ankieta jest całkowicie anonimowa, a uzyskane wyniki zostaną poddane analizie statystycznej i przyczynią się do zwiększenia skuteczności zwalczania uzależnień, oraz efektywności udzielania pomocy terenie gminy.

Link: https://www.survio.com/survey/d/I5K7G4F8M9F8E2H4J