Gmina Osiek Jasielski

Informacje dla mieszkańców w zakresie preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego

Kto i kiedy może złożyć wniosek?

  • wniosek może złożyć osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla, 
  • gospodarstwo domowe jest prowadzone na terenie Gminy Osiek Jasielski, 
  • osoba jest uprawniona do otrzymania dodatku węglowego, 
  • osoba nie dokonywała dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000 zł, w ilości 1,5 tony w terminie do końca grudnia 2022 r.

Wniosek o zakup węgla można składać za pomocą formularza:

-  osobiście w Urzędzie Gminy Osiek Jasielski (sekretariat)

- pocztą tradycyjna na adres:

Urząd Gminy Osiek Jasielski

38-223 Osiek Jasielski 112

- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP

W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – zaawansowanym podpisem elektronicznym.

 

Linki do formularza wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego:

Wniosek - wersja do druku

Wniosek - wersja elektroniczna