Gmina Osiek Jasielski

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych Rok 2014

 

Osiek Jasielski;  Świerchowa; Zawadka; Załęże;

 

Odbiór   segregowanych odpadów komunalnych   (worki   kolorowe)
Odbiór zmieszanych   odpadów   komunalnych   (worki   czarne)

 

 

 10.I;      14.II;     14.III;     11.IV;    09.V;    13.VI;

 

Proszę  o  wystawienie  worków do godz. 700 w  widocznym miejscu.

Worki zostaną odebrane w dniu wystawienia lub w dniu następnym do godz. 2000

 W dniu 11.04.2014r. odbiór odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych, odpadów ulegających biodegradacji, baterii, przeterminowanych leków, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 

 

Czekaj; Mrukowa; Pielgrzymka; Samoklęski

 

Odbiór  segregowanych odpadów komunalnych   (worki   kolorowe)
Odbiór   zmieszanych odpadów   komunalnych   (worki   czarne)

                   

 24.I;      28.II;     28.III;     25.IV;    30.V;    27.VI;

                

Proszę  o  wystawienie  worków do godz. 700 na pobocze drogi dojazdowej do posesji.

Worki zostaną odebrane w dniu wystawienia lub w dniu następnym do godz. 2000

W dniu  25.04.2014r. odbiór odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych, odpadów ulegających biodegradacji, baterii, przeterminowanych leków, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego