Gmina Osiek Jasielski

Władysław Świątek Sołtysem Roku

W Senacie 13 lipca 2022 r. wręczono nagrody laureatom 20 edycji konkursu „Sołtys Roku”, organizowanego przez redakcję „Gazety Sołeckiej” i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Jego celem jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy pracują na rzecz lokalnej społeczności. Uroczystość poprzedziła konferencja „25 lat odnowy wsi w Polsce”, przygotowana przez komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy z organizatorami konkursu.

Wśród 9 najlepszych włodarzy z całej Polski wyróżniony został Pan Władysław Świątek, Sołtys wsi Czekaj, który podkreśla, że to dla niego ogromna satysfakcja, ponieważ funkcję Sołtysa w tej miejscowości pełni 35 lat.

Serdeczne gratulacje dla Laureata.