Gmina Osiek Jasielski

ABSOLUTORIUM I WOTUM ZAUFANIA DLA WÓJTA GMINY OSIEK JASIELSKI - PANA ANDRZEJA STACHURSKIEGO

W dniu 28 czerwca 2022 r. odbyła się XLV sesja Rady Gminy Osiek Jasielski, podczas której Radni zapoznawszy się z raportem o stanie gminy oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu pozytywnie ocenili działalność Wójta Gminy Osiek Jasielski Pana Andrzeja Stachurskiego w ubiegłym roku.

 

Radni obecni podczas sesji jednogłośnie zdecydowali o udzieleniu Wójtowi wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok.

 

Udzielenie absolutorium oraz wotum zaufania jest potwierdzeniem przez radę gminy, że wójt prawidłowo zrealizował budżet gminy - czyli zgodnie z prawem wydał publiczne pieniądze. Absolutorium jest rodzajem kontroli rady gminy nad wójtem w zakresie wykonania budżetu i wyrazem ostatecznej oceny działalności wójta. Rada analizuje i ocenia szczegółowe sprawozdanie wójta z wykonania budżetu gminy oraz raport o stanie gminy, a następnie na sesji, podejmuje uchwały w sprawie udzielenia absolutorium i wotum zaufania.