Gmina Osiek Jasielski

300 000 zł z Funduszu Sprawiedliwości dla OSP

W środę 01 czerwca br. w Urzędzie Gminy w Osieku Jasielskim odbyło się spotkanie Pani Poseł Marii Kurowskiej z Panem Andrzejem Stachurskim Wójtem Gminy Osiek Jasielski.
W spotkaniu uczestniczyli również Pan Daniel Socha Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Osieku Jasielskim, Pan Józef Jurusik Komendant Gminny Oddziału Gminnego Związku OSP w Osieku Jasielskim, oraz Pan Stanisław Zoła Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Załężu.

Pani poseł przekazała na ręce Wójta Gminy promesę z Funduszu Sprawiedliwości na kwotę 300 000 zł.

Gmina Osiek Jasielski otrzymała dotację celową na zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla OSP w Załężu. Realizacja zadania zgodnie ze złożonym wnioskiem zaplanowana jest w okresie od podpisania umowy do końca grudnia 2022 roku.