Gmina Osiek Jasielski

Podpisanie umowy na realizacje zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Osiek Jasielski w trybie zaprojektuj i wybuduj

W dniu 30 maja 2022 roku w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle nastąpiło podpisanie umowy na wykonanie zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Osiek Jasielski w trybie zaprojektuj i wybuduj” w ramach Programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”.

Umowy w imieniu Zamawiającego podpisał Andrzej Stachurski - Wójt Gminy Osiek Jasielski oraz Małgorzata Matuszyk – Skarbnik Gminy, natomiast po stronie Wykonawcy Marcin Soczek - Wiceprezes Zarządu firmy MULTIKOP Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Strzeszynie.

 

Wartość inwestycji wynosi 8 836 320,00 zł z czego

- dofinansowanie w ramach programu 6 000 000,00 zł,

- wkład własny gminy 2 836 320,00 zł