Gmina Osiek Jasielski

Usuwanie azbestu

Gmina Osiek Jasielski

Zadanie: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Osiek Jasielski w roku 2013”.

Zrealizowano przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w_Rzeszowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

a1a2