Gmina Osiek Jasielski

Uroczyste otwarcie odnowionego odcinka drogi 993 na odcinku Pielgrzymka - Nowy Żmigród

Modernizacja drogi zrealizowana została w partnerstwie z Krajem Preszowskim, była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Wartość zadania wyniosła 12,7 mln złotych.

W ramach projektu zmodernizowano po polskiej stronie prawie 9 km drogi 993. Zakres robót obejmował m.in. remont istniejących skrzyżowań drogowych wraz z wymianą nawierzchni dróg w ich obrębie oraz modernizację poboczy, zjazdów. W ramach zadania wybudowany został również chodnik w miejscowości Samoklęski. Wykonawcą robót była firma STRABAG.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali mi.in: Adam Śnieżek - Poseł na Sejm RP, Piotr Pilch - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Krzysztof Sopel - Dyrektor Wydziału Infrastruktury w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, Adam Pawluś - Starosta Jasielski, Andrzej Stachurski - Wójt Gminy Osiek Jasielski, Grzegorz Bara - Wójt Gminy Nowy Żmigród, Marcin Bolek - Wójt Gminy Dębowiec, Milan Cocula - Partner ze Słowacji, Maciej Łukaszek - Dyrektor Kontraktu z firmy STRABAG Sp. z o.o. oraz Piotr MIąso - Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.