Gmina Osiek Jasielski

Ogoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi Rocznego Programu współpracy Gminy Osiek Jasielski z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontarioacie na 2014 rok

OGŁOSZENIE

O KONSULTACJACH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY OSIEK JASIELSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE NA 2014 ROK

Do udziału w konsultacjach zaprasza się wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Osiek Jasielski.

Przedmiot konsultacji:

Program współpracy Gminy Osiek Jasielski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”.

Treść projektu programu można pobrać poniżej oraz jest on dostępny bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim

Konsultacje trwają od 14 października 2013 rok do 27 października 2014 roku.

Forma konsultacji:

Opinie i uwagi należy wnosić pisemnie na ,,Formularzu konsultacji” do pobrania poniżej lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy
w Osieku Jasielskim a następnie składać w Urzędzie Gminy
w Osieku Jasielskim, przesyłać drogą listową na adres: Urząd Gminy w Osieku Jasielskim, 38-223 Osiek Jasielski 112 lub przekazać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Program.pdf

formularz.pdf

Wójt Gminy Osiek Jasielski

inż. Mariusz Pykosz