Gmina Osiek Jasielski

Czas na aktywność w gminie Osiek Jasielski

KL_logo            logo_UE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


„CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE OSIEK JASIELSKI”

W okresie od 01.01.2013 - 31.12.2013

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim informuje o przystąpieniu do realizacji piątej edycji projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Czytaj więcej: Czas na aktywność w gminie Osiek Jasielski

Ogłoszenie

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 04.02.2013r., zmianie ulegają godziny pracy Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim:

 

 

poniedziałek, wtorek, środa: 7:30 - 15:30

 

czwartek: 7:30 - 16:30

 

piątek: 7:30 -14:30

 

Czas na aktywność w Gminie Osiek Jasielski

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim informuje, że w ramach realizacji IV edycji projektu systemowego pt: "Czas na aktywność w Gminie Osiek Jasielski”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego odbędą się od 10.10.2012 r. szkolenia dla 5 kobiet o tematyce „florystyka z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych” które mają się zakończyć wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, oraz oceną zdobytych umiejętności.

Czytaj więcej: Czas na aktywność w Gminie Osiek Jasielski

Ogłoszenie dotyczące usuwania odpadów zawierających azbest

Wójt Gminy Osiek Jasielski informuje, że osoby zainteresowane bezpłatnym usunięciem azbestu (eternitu) w 2013 roku, mają możliwośc złożenia wniosku do Urzędu Gminy w terminie do 14.01.2013r.

 

Do wniosku załączonego poniżej należy dołączyć ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest oraz potwierdzenie własności działki z której pochodzą odpady zawierające azbest

 

ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów (Plik PDF)

Wniosek do Wójta Gminy Osiek Jasielski na usunięcie odpadów (Plik DOC)