Gmina Osiek Jasielski

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Osiek Jasielski

 

Wójt Gminy Osiek Jasielski

 

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Osiek Jasielski

 

1) Przedmiotem przetargu są nieruchomości niezabudowane położone w obrębie ewidencyjnym Osiek Jasielski
w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dostępem drogami wewnętrznymi do drogi powiatowej Nr 1894R  Świerchowa - Osiek Jasielski - Samoklęski

Czytaj więcej: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Osiek Jasielski

Oświadczenie Wójta

„W związku z publikacjami prasowymi w sprawie skierowania przez Prokuraturę Okręgową w Krośnie do sądu aktu oskarżenia, stanowczo zaprzeczam oskarżeniom kierowanym wobec mojej osoby. Dotychczasowy przebieg sprawy traktuję jako próbę wyłudzenia przez przedsiębiorcę Zenona S. od Gminy Osiek Jasielski nienależnych mu i nigdy niezakontraktowanych środków finansowych w wysokości około 515.000,00 zł.

Oświadczam, że Gmina Osiek Jasielski zapłaciła na rzecz przedsiębiorcy Zenona S. wszystkie przysługujące mu należności. Zgodnie z umową za wykonanie zamówienia Zenonowi S. przysługiwało ustalone wynagrodzenie ryczałtowe, które obejmowało wszystkie koszty związane z realizacją robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego.

Zenon S. zaakceptował warunki umowy, w tym i wysokość zapłaty bez zastrzeżeń.

Oświadczam, że akt oskarżenia wniesiony przez Prokuraturę Okręgową w Krośnie opiera się na słowach 1 osoby i nie bierze pod uwagę licznych i istotnych dowodów. Informuję, że prokurator prowadzący postępowanie bez podania faktycznej przyczyny oddalił większość zgłoszonych przez obronę wniosków dowodowych.  Informuję, że  złożyłem w sądzie wniosek o zwrot aktu oskarżenia celem uzupełnienia błędów i zaniechań prokuratora prowadzącego postępowanie. Uważam, że przeprowadzenie rzetelnego postępowania , uwzględnienie i dopuszczenie kluczowych dowodów w sprawie, które z niewiadomych przyczyn prokurator prowadzący postępowanie pominął, podważy ponad wszelką wątpliwość akt oskarżenia, prowadząc do uniewinnienia mojej osoby. Zauważam, że termin wniesienia aktu oskarżenia ma wyłącznie podtekst polityczny związany ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Wskazuję, że od maja tego roku prokurator prowadzący postępowanie nie podjął żadnej czynności w sprawie, zaś postępowanie toczy się już od wiosny 2013 roku. W mojej ocenie termin złożenia aktu oskarżenia został wybrany celowo, tak by sprawa odbyła się w okresie kampanii wyborczej.

 

Czytaj więcej: Oświadczenie Wójta

Ogłoszenie o powierzeniu realizacji zadania publicznego

FB.524.6.2014                                                                                                            Osiek Jasielski 12-08-2014 rok

 

 

OGŁOSZENIE O POWIERZENIU REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

 

                      Działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) ogłaszam ofertę organizacji pozarządowej: STOWARZYSZENIE ,,AKACJA” na realizację zadania publicznego pn.: ,,WAKACJE NA SPORTOWO – REKREACJA PLUS ANIMACJA”. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

                                                                             Wójt

                                                                             Mariusz Pykosz

Oferta