Gmina Osiek Jasielski

Informacja dla mieszkańców Gminy Osiek Jasielski

Drodzy mieszkańcy Gminy Osiek Jasielski

Samorząd naszej gminy wraz z wszystkimi gminami powiatu jasielskiego i samorządem powiatowym bierze udział w badaniu opinii mieszkańców o świadczonych usługach takich jak: edukacja, opieka zdrowotna, kultura, komunikacja oraz usługi komunalne i zaopatrzenie w energię.

Czytaj więcej: Informacja dla mieszkańców Gminy Osiek Jasielski

Informacja

URZĄD GMINY W OSIEKU JASIELSKIM INFORMUJE,

ŻE ZGODNIE Z ART. 26 UST. 2A USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH WNIOSKI W SPRAWIE USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY BĘDĄ PRZYJMOWANE OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2013 R

Czytaj więcej: Informacja

Ogłoszenie w sprawie wniosków o zwrot podatku za zakup oleju napędowego

 

Wójt Gminy przypomina, że od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. można złożyć odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r. oleju napędowego (oznaczonego kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49 oraz kodem CN 3824 90 91)

 

Limit zwrotu podatku w 2013 r. wynosić będzie: 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

 

Pieniądze wypłacane będą w terminach: 1 - 31 października 2013 r.  gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Szczegółowe informację w Urzędzie Gminy, pok.15 tel. 13 42 00 05 w 23

 Wniosek.pdf

Jarmark regionalny i Dni Osieka Jasielskiego

   Kolejne „Dni Osieka” połączone z Jarmarkiem regionalnym „Gmina Osiek – zagłębie koszyków i koszy wyplatanych z łyka” już za nami. Organizacja jarmarku była możliwa dzięki realizacji projektu pn. „Turystyka
i kultura czynnikami rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Osiek Jasielski”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Państwa.

Czytaj więcej: Jarmark regionalny i Dni Osieka Jasielskiego