Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

Informacja

 

Informujemy, że harmonogram wywozu odpadów komunalnych na rok 2019 dostepny jest na stronie internetowej Urzędu gminy w zakładce Harmonogram wywozu odbadów komunalnychdbadów komunalnych  oraz na stronie BIP Urzędu w zakładce Ochrona Środowiska -> Gospodarka odpadami komunalnymi -> 2019 -> Harmonogram wywozu odpadów komunalnych