Gmina Osiek Jasielski

Zmiana przepisów dotyczących wycinki drzew – od 17 czerwca 2017r.

 

Urząd Gminy Osiek Jasielski informuje, że od dnia 17 czerwca 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, a wraz z nią zmienią się przepisy dotyczące wycinki drzew.

Nowelizacja, wprowadzona ustawą z dnia 11 maja 2017 rok

u o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2017r. poz 1074), która weszła w życie
17 czerwca 2017 roku, wprowadza istotne zmiany w zasadach wycinki drzew. Poniżej przedstawiamy jej najważniejsze zapisy:

  1. OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA WYCINKI PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

Zapis nowej ustawy nałożył na osoby fizyczne, który planują usunięcie rosnących na ich nieruchomości drzew,  na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek zgłaszania wójtowi zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm powyżej gruntu przekraczają:

  • 80 cm w przypadku: topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych,
  • 65 cm w przypadku kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych,
  • 50 cm w przypadku pozostałych drzew.

Czytaj więcej: Zmiana przepisów dotyczących wycinki drzew – od 17 czerwca 2017r.