Zajęcia na obiekcie sportowym

Od dnia 10 lipca 2013 r., od poniedziałku do piątku w godz. 900 – 1100 na obiekcie sportowym odbywać się będą zajęcia dla dzieci.