Uczennica Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zawadce Osieckiej laureatką konkursu literackiego „Co drzewo widziało?”

W dniu 11 marca 2021 r. w Urzędzie Gminy Osiek Jasielski miało miejsce wręczenie nagród laureatce ekologicznego konkursu literackiego pod nazwą „Co drzewo widziało?” organizowanego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych klas IV – VIII z terenu 22 gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Zadaniem uczniów było wyobrazić sobie historię, którą mogło by opowiedzieć im drzewo rosnące w parku miejskim, przed szkołą czy w ogrodzie przy domu oraz stworzyć opowiadanie, kończące się morałem proekologicznym.

Laureatką konkursu z Gminy Osiek Jasielski została uczennica Szkoły Podstawowej  im. Marii Konopnickiej w Zawadce Osieckiej – Oliwia Pieknik, która wykazała się wielką pomysłowością, wyobraźnią i postawą proekologiczną. Nagrody i dyplom laureatce wręczył Pan Andrzej Stachurski – Wójt Gminy Osiek Jasielski, w obecności pracownika Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Pani Angeliki Halibożek i opiekuna Pani Anetty Rachfalskiej – nauczycielki Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zawadce Osieckiej.

Pan Wójt złożył laureatce i jej opiekunowi serdeczne gratulacje z życzeniami dalszych sukcesów oraz podziękował za wzięcie udziału w konkursie i promowanie Gminy Osiek Jasielski.