Wotum zaufania i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Osiek Jasielski, Andrzejowi Stachurskiemu