Zarządzenie Nr 43 Wójta Gminy Osiek Jasielski w sprawie konsulatcji z mieszkańcami Gminy Osiek Jasielski dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Osiek Jasielski w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/60/2003 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 października