I przetarg nieograniczony pisemny ofertowy na sprzedaż samochodu specjalnego - pożarniczego marki ŻUK A15C