Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna tartacznego