Zasady zimowego utezymania dróg powiatowych

Zasady

Telefony:

797 710 686 - punkt dyspozycyjno-informacyjny

 

13 442 00 05 - Urząd Gminy Osiek Jasielski