Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Samoklęski