Dostępność leków

Poniżej podajemy link do strony Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego w sprawie bezpłatnej infolinii dla pacjentów w sprawie dostępności produktów leczniczych:

https://www.gif.gov.pl/pl/aktualnosci/1468,Bezplatna-infolinia-dla-Pacjentow.html