Ogłoszenie

Od 01 do 28 lutego 2013r. w pokoju nr 15 można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49 Obowiązują faktury VAT od 01 sierpnia 2012r. do 31 stycznia 2013r.