XV Powiatowy Konkurs Recytatorski

XV edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego POETYCKIE ROCZNICE poświęcona była twórczości Wojciecha Młynarskiego . Wszystko, co wyszło spod pióra poety, nie traci na aktualności,
to wiersze uniwersalne, ponadczasowe.

Konkurs, którego organizatorami byli Zespół Szkół Integracyjnych i Gminna Biblioteka Publiczna
w Osieku Jasielskim,  stał się okazją, aby oddać hołd poecie, który zawsze szedł swoją drogą, cieszył się życiem i optymistycznie … kochał jutro!

W klimat poezji Wojciecha Młynarskiego  wprowadzili wszystkich uczniowie z klasy III gimnazjum
w montażu „Jeszcze w zielone gramy…”

W konkursie wzięło udział 23 recytatorów z 10 szkół powiatu jasielskiego. Komisja konkursowa pod przewodnictwem Naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Jaśle, polonisty
Pana Andrzeja Papciaka przyznała następujące nagrody i wyróżnienia.

I m. Sandra Wachowicz – Opacie

II m. Przemysław Szot – Trzcinica i Aleksandra Węcek – Nienaszów

III m. Karolina Grasela – Krempna, Natalia Korczykowska –Trzcinica  i Emilia Poliwka – Osiek Jasielski

Wyróżnienia : Weronika Źrebiec –Wróblowa i Joanna Harmata – Opacie

Nagrodę specjalną za wyjątkowo ciekawą interpretację wiersza „ A wójta się nie bójta” przyznano uczennicy z Krempnej – Elizie Poterze.

Wszyscy uczestnicy i opiekunowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, podziękowania i długopisy
z okazjonalnym grawerem.

Organizatorom Paniom Zofii Ciomci  i Lidii Szarek podziękowania i gratulacje złożyli Wójt Gminy Osiek Jasielski Pan Andrzej Stachurski oraz dyrektor Zespołu Szkół w Osieku Jasielskim Pan Jan Ciurej.

Pozdrowienia i podziękowania dla wszystkich uczestników i sympatyków konkursu przekazała również za pośrednictwem poczty elektronicznej córka poety Agata Młynarska.