PROJEKT HERBU GMINY OSIEK JASIELSKI

Rada Gminy Osiek Jasielski na sesji w dniu 29 listopada 2012 roku wstępnie zatwierdziła projekt herbu Gminy Osiek Jasielski. Aktualnie oczekujemy na wyniki kwerendy Komisji Heraldycznej, której pozytywna opinia umożliwi skierowanie stosownej uchwały na obrady Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski i formalne zatwierdzenie zarówno wizerunku herbu jak i pozostałych symboli samorządowych.

Opis projektu herbu (Plik PDF)