Ogłoszenie o opublikowaniu oferty realizacji zadania publicznego w ramach UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU pn.: ,,Pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne złożonej przez Stowarzyszenie ,,AKACJA"