Ponowne wybory na Sołtysa w miejscowości Pielgrzymka