Dożywianie dzieci w szkołach.

I N F O R M A C J A


Informuje się rodziny , w których dzieci uczęszczają do szkół o możliwości korzystania z dożywiania dzieci w szkołach.


Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania tej formy pomocy wynosi 684.00 zł (na 1 osobę w rodzinie).

Więcej informacji w UG Osiek Jasielski Pokój Nr 3