Gmina Osiek Jasielski zakupiła na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Załężu używany średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes – Benz

Gmina Osiek Jasielski zakupiła na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Załężu używany średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes – Benz.

Środki na zakup samochodu zostały pozyskane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w ramach Priorytetu: „Wsparcie
i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem
i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia  przestępstwem”, którego  dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Koszt samochodu to 412 000,00 złotych, w tym: dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości 300 000,00 złotych, pozostała suma pochodzi ze środków własnych Gminy Osiek Jasielski.

W najbliższym czasie nastąpi przekazanie samochodu na rzecz jednostki OSP w Załężu.